1. Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal dan infrastuktur serta kemudahan perkhidmatan yang komprehensif.
  2. Merancang dan menyelaras program-program berkaitan alam sekitar dan kelestarian yang membabitkan teknologi hijau dikalangan warga universiti.
  3. Menentukan keselamatan fizikal,warga UTeM dan pelawat di tahap optimum.
  4. Merancang dan mengurus perkhidmatan dan penyelenggaraan kenderaan universiti.
  5. Memastikan keselamatan dan kesihatan warga Universiti sentiasa terjamin.
  6. Menguruskan sumber manusia, kewangan, aset dan pejabat  dilaksana secara teratur dan sistematik.