Mengenai PPF
Perlaksanaan operasi dan penyelenggaraan yang terbaik menjadi agenda utama jabatan khususnya dan universiti amnya bagi memastikan keselesaan dan kesejahteraan pengguna bangunan sentiasa terjamin.
Visi
Misi
Objektif

APLIKASI ATAS TALIAN

SMF
ePerolehan
Email UTeM
eFEMS
MyMesyuarat
Muat Turun
SMSM
SMKB

RAKAN STRATEGIK

JKKP
NIOSH
BOMBA
MY HEALTH
PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU
JAS
SEDA
PERKESO

Search