FUNGSI PPF

BAHAGIAN AWAM & PERABOT

Pengurusan dan pemantauan penyelenggaraan fasiliti seluruh Universiti.

BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIK

Menyediakan dan menghasilkan perkhidmatan berkaitan mekanikal & elektrik yang memenuhi keperluan warga Universiti.

BAHAGIAN LANDSKAP & LADANG

Bertanggungjawab didalam pengurusan pembangunan dan penyelenggaraan landskap selaras dengan pembangunan kampus lestari.

BAHAGIAN UPACARA DAN PENJANAAN

Menguruskan hal ehwal berkaitan upacara dan majlis keraian di seluruh Universiti.
Mengenai PPF
Perlaksanaan operasi dan penyelenggaraan yang terbaik menjadi agenda utama jabatan khususnya dan universiti amnya bagi memastikan keselesaan dan kesejahteraan pengguna bangunan sentiasa terjamin.
Visi
Misi
Objektif

AKTIVITI TERKINI

APLIKASI ATAS TALIAN

SMF
ePerolehan
Email UTeM
eFEMS
MyMesyuarat
Muat Turun
SMSM
SMKB

Search