MENGENAI PPF

Visi | Misi | Objektif | Bahagian | Staf

VISI

Menjadi perintis didalam pengurusan dan operasi prasarana selaras dengan visi & misi Universiti.

OBJEKTIF

  • Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal yang kondusif dan sejahtera.
  • Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan aset dan infrastruktur dengan cekap dan berkesan.
  • Menyediakan perkhidmatan kemudahan aset yang terbaik dan mesra pelanggan.
  • Melaksanakan upacara universiti dengan penyediaan kelengkapan teknikal dan logistik secara efektif dan efisyen.
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkualiti dalam pelbagai bidang teknikal.
  • Memastikan staf yang kompeten dan pembangunan profesional secara berterusan.

MISI

Melaksanakan pengurusan dan operasi prasarana yang komprehensif berteraskan kepakaran dan kemahiran yang terkini sejajar dengan aspirasi Universiti. 

BAHAGIAN PEJABAT PENGURUSAN FASILITI

Awam & Perabot
Mekanikal & Elektrik
Landskap
Upacara & Penjanaan
PFI & Kampus Teknologi

STAF PPF

Ainuddin Bin Abu Kasim

Ainuddin Bin Abu Kasim
Pengarah
No. Tel : 062701790
Email : ainuddin@utem.edu.my

Ainuddin Bin Abu KasimPengarah, Pejabat Pengurusan Fasiliti
Musa bin Abdullah

Musa bin Abdullah
Timbalan Pengarah PPF
No. Tel : 062701859
Email : musa@utem.edu.my

Musa bin AbdullahTimbalan Pengarah, Pejabat Pengurusan Fasiliti
Mohamad Yusof bin Mohamad Dan

Muhamad Yusof bin Muhamad Dan
Timbalan Pendaftar
No. Tel : 062701975
Email : yusof@utem.edu.my

Mohamad Yusof bin Mohamad DanTimbalan Pendaftar, Ketua BUP
Nur Muhamad Firdaus bin Nor Azman

Nur Muhamad Firdaus bin Nor Azman
Jurutera Awam
No. Tel : 062701858
Email : firdaus.azman@utem.edu.my

Nur Muhamad Firdaus bin Nor AzmanJurutera Awam, Ketua BAP
Luqman bin Ali

Luqman bin Ali
Jurutera Mekanikal
No. Tel : 062701800
Email : luqman.ali@utem.edu.my

Luqman bin AliJurutera Mekanikal, Ketua BME
Mohammad Al-Aiman bin Borkhan

Mohammad Al-Aiman bin Borkhan
Arkitek Landskap
No. Tel : 062701809
Email : alaiman@utem.edu.my

Mohammad Al-Aiman bin BorkhanArkitek Landskap, Ketua BLL

Search