MENGENAI PPF

Visi | Misi | Objektif | Bahagian | Staf

VISI

Menjadi perintis didalam pengurusan dan operasi prasarana selaras dengan visi & misi Universiti.

OBJEKTIF

  • Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal yang kondusif dan sejahtera.
  • Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan aset dan infrastruktur dengan cekap dan berkesan.
  • Menyediakan perkhidmatan kemudahan aset yang terbaik dan mesra pelanggan.
  • Melaksanakan upacara universiti dengan penyediaan kelengkapan teknikal dan logistik secara efektif dan efisyen.
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkualiti dalam pelbagai bidang teknikal.
  • Memastikan staf yang kompeten dan pembangunan profesional secara berterusan.

MISI

Melaksanakan pengurusan dan operasi prasarana yang komprehensif berteraskan kepakaran dan kemahiran yang terkini sejajar dengan aspirasi Universiti. 

BAHAGIAN PPF

Awam & Perabot
Mekanikal & Elektrik
Landskap
Upacara & Penjanaan
PFI & Kampus Teknologi

STAF PPP

Ainuddin Bin Abu Kasim

Ainuddin Bin Abu Kasim
Pengarah
No. Tel : 062701790
Email : ainuddin@utem.edu.my

Ainuddin Bin Abu KasimPengarah, Pejabat Pengurusan Fasiliti

Search